vodné krby - automaticky ovládač prívodu vzduchu

Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: na sklade
138.33 bez DPH
166.00 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

toto ovládanie sníma teplotu na povtchu teplovodnej krbovej vložky a podľa nastavenia teploty otvára alebo zatvára prísun vzduchu čo má vplyv na horenie aj výkon krbovej vložky a výraznú úsporu spotreby dreva .Záruka: 24 mesiacov

Automatický ovládač je zariadenie, ktorého cieľom je udržanie rovnomerného ťahu krbu v procese spaľovania dreva. Jeho cieľom je kontrola teploty ohniska a v regulácii predlžuje cyklus spaľovania dreva. Jeho kontrola spočíva v kontrole teploty vody, keď je zariadenie pripojené do krbovej vložky s vodným plášťom. Regulátor aj klapka precízne regulujú dodávku vzduchu do ohniska, čím udržujú požadovanú teplotu ohniska.

Obsluha ovládača.

Do obsluhy ovládača slúži riadiaci panel na ktorom je displej a signalizačné diódy ktoré slúžia na kontrolu ovládača.

Displej./Wyswietlacz/

Počas normálnej práce ovládača sa na displeji zobrazuje aktuálna teplota vody alebo vzduchu podľa nastavenia. Stav ktorý parameter sa zobrazuje určuje svietiaca kontrolka. - klapka - obehové čerpadlo - ventilátor alebo iné zariadenie pre uľahčenie nastavovania dióda nastavovaného zariadenia bliká.

Dotykové klávesnice /klawisze/

Na kontrolu ovládača slúži aj klávesnica.

- klávesnica počas normálnej práce slúži na vychádzanie alebo vojdenie z alebo do stavu bdelosti. Pokiaľ ste v nastaveniach slúži do okamžitého opustenia nastavenia bez zápisu parametrov. - táto klávesnica počas normálnej práce slúži na vchádzanie do nastavení . V systéme nastavenia slúži na vchádzanie do zmien daného parametru. V nastavení parametru slúži na potvrdenie a vychádzanie s parametru. - táto klávesnica počas normálnej práce slúži do precízneho privretia klapky o jeden krok /displej na chvíľu ukazuje aktuálnu pozíciu klapky/. V systéme nastavenia na zmieňanie parametrov na dol na nižšiu úroveň. - táto klávesnica počas normálnej práce slúži do precízneho otvorenia klapky o jeden krok /displej na chvíľu ukazuje aktuálnu pozíciu klapky/. V systéme nastavenia na zmieňanie parametrov na hor na vyššiu úroveň.

Za pomoci ovládača sa dá na trvalý spôsob kontrolovať práca ovládača, klapky , nastavovať zmeny parametrov.

Nastavenie parametrov /Ustawianie parametrow/

Vďaka parametrom sa dá prispôsobiť práca ovládača podľa vlastných potrieb, aký sme optimálne využívali prácu krbovej vložky. Dostupných je päť parametrov aj dodatočný výber práce ovládača. Po vstupe do menu nastavenia za pomoci klávesnice /L/ vyberáme za pomoci klávesníc /I/ a /I/ parameter ktorý potrebujeme / názov parametru sa zobrazuje na displeji/. Po výbere parametru vchádzame na jeho nastavenie za pomoci klávesnice /L/ a znovu páru klávesníc /I/ a /I/ na zmenu výšky parametru. Potvrdzujeme výber parametru klávesnicou /L/. V každej chvíli môžeme vyjsť z menu parametrov aj nastavenia klávesnicou /O/. Návrat do normálnej práce nastupuje tiež v prípade ak nenatisnete žiadnu klávesnicu po dobu 10 sekúnd.

Opis parametrov.

r1 – je to interval času pri ktorom ovládač zisťuje skutočnosti či aktuálna meraná teplota je vyššia alebo nižšia od zadanej (parameter t1) Ak je teplota vyššia klapka sa zatvára o jeden krok , ak je teplota nižšia klapka sa otvára. Tento parameter treba brať svedomite zhodne zo zásadami – ak sa teplota mení pomaly nastavujeme kratší čas reakcie, ak sa teplota mení rýchlo čas reakcie treba predlžiť. Pri optimálnom nastavení parametra r1 získavame malé odchýlky teploty pri kúrení. t1– teplota práce je to teplota práce, ktorou ovládač zmieňa otvorenie klapky a stará sa o udržanie teploty. t2– teplota zapnutia čerpadla . Je to parameter ktorý rozhoduje o teplote spúšťania čerpadla s odchýlkou 2 °C . Po prekročení teploty t2+2°C nastáva spustenie čerpadla a po poklese teploty t2-2°C v časovom rozpätí 5 minút čerpadlo vypína, regulátor prechádza do stavu kontroly po 30 minútach. t3– je to teplota ktorej hodnota reguluje výstupom ventilátora alebo druhého pripojeného čerpadla /zariadenia/ Po prekročení teploty +2°C nastáva spustenie/vypnutie ventilátora alebo zariadenia označeného ak /X/ a po poklese teploty t3-2°C v časovom rozpätí 5 minút ventilátor alebo druhé zariadenie vypína. tAL– teplota alarmu . Pri prekročený teplota nastavenej v tomto parametri ovládač zapne alarm zo symbolom potrojného výkričníka. p1 - parameter ktorý hovorí do akej polohy sa má nastaviť klapka keď je prístroj v čase čakania na teplotu spínania ( čerpadla ) doporučujem poloha otvorená klapka p2 - parameter ktorý dáva možnosť výchylke pri ktorej sa ma spúšťať čerpadlo alebo ventilátor v °C p3 - parameter času opozdenia vypnutia čerpadla alebo ventilátora po poklese teploty v minútach P4 - parameter hovoriaci o tom či má prístroj prechádzať do stavu bdelosti automaticky po 30 minútach od poklesu teploty 12-P2 nastaviť (1) alebo (0) vypnutie automatického stavu bdelosti doporučujem (1) Ar - parameter hovoriaci o tom či má byť klapka nastavená automaticky v závislosti od teploty na čidle (1) alebo vypnutie tejto funkcie (0) vypnutie regulácie nastavenia klapky , keď je táto funkcia vypnutá ovládač túto vec ukazuje na svojom displeji cez prvú pravú bodku ukazovateľa na displeji. Zariadenie aj tak spúšťa automatickú reguláciu keď sa teplota na čidle blíži k nastavenej teplote t1

Dodatočným parametrom je výber práce ovládača (voda/vzduch).

Vzhľadom na parameter mal by byť nastavený len raz a to pri prvom uvedený ovládača do funkcie. Aby bolo znemožnené prípadnej zmene tohto parametru dá sa tento parameter zmeniť len po vykonaní určitých krokov. Počas videnia zo stavu bdelosti na displeji sa zobrazujú tri osmičky, v tom čase treba naraz stisnúť tri klávesnice L , I , I . Takýmto postupom sa vieme dostať do sekcie výber práce ovládača. Šípkami hore a dolu vyberáme prácu ovládača (voda/vzduch). Výber potvrdzujeme klávesov L alebo odchádzame od nastavenia bez potvrdenia zmien klávesov /O/ .
Ďalšie funkcie ovládača. - havarijné zamknutie klapky- pri výpadku prúdu nastáva automaticky zatvorenie klapky, na displeji sa signalizuje situácia havarijná, ktorá sa vypína automaticky. - Zabezpečenie pred zamrznutím- pre ovládače pracujúce na hodnote H2O , ako havária sa tiež prejavuje možnosť zamrznutia vody. Podlieha ono na stálom monitorovaní vody v kúrení a v poklese teploty pod 5 °C automaticky vypína čerpadlo . - Automatický výstup zo stavu kontroly- pomimo vojdenia ovládača do stavu kontroly ovládač kontroluje teplotu aj v prípade vzrastu teploty . Pri vzraste teplota pri rozkúrení automaticky vchádza do stavu normálnej práce

Chyby hlásené cez ovládač. - prekročenie nastavenia na hor (rozpojenie na výstupe čidla teploty) - prekročenie nastavenia na dol (stále spojenie na výstupe čidla teploty)

Inštalácia ovládača.

Ako zostava ovládača sa dodávajú tieto elementy. - ovládacia elektronika - klapka zo servo mechanizmom - teplotné čidlo s kúskom kábla - kábel na pripojenie klapky Inštalácia zariadenia musí byť vykonaná odborníkom znalým v obore. Ovládač treba zamontovať v mieste aby mali naň dosah ovládacie prvky. Elektronika je napájaná napätím 230V. Doporučuje sa aby napájanie ovládača boli napojené na paneli ovládača čo značne uľahčuje používanie ovládača. V prípade vodného krbu treba k ovládaču priviesť kábli na ovládanie čerpadla. Po príprave káblov a dôkladnom preštudovaní návodu môžeme začať s pripájaním ovládača.

Pozor!!! Montáž ovládača a všetkých s ním spojených častí by sme mali zveriť kvalifikovanému elektrikárovi. Doporučuje sa montovať ovládač spolu s záložným zdrojom v prípade výpadku prúdu. Pri montáži s krbovou vložkou teplovzdušnou teplotné čidlo sa nesie dotýkať plášťu krbovej vložky. Bez potvrdenia o inštalácii inštalačnou firmou je záruka na výrobok 24 mesiacov neplatná !!!